May 082013
 

คําคมความรักภาษาอังกฤษ,คําคมความรักภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,โฆษณา คํา คม ความ รัก ภาษา อังกฤษ,คํา คม ความ รัก ภาษา อังกฤษ อกหัก,คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ,คําคมภาษาอังกฤษ,คําคมความรัก,คําคมอกหักภาษาอังกฤษ,คําคมความรักโดนๆ,คําคมความรัก,คําคมความรักสั้นๆ,คําคมความรักซึ้งๆ,คําภาษาอังกฤษหวานๆ,คําคมความรักโดนใจ,คําคมความรักโดนๆสั้นๆ,คําคมความรักโดนๆ,รูปภาพคําคม คําคน,คําคมความรักกวนๆ,คําคมดีๆเกี่ยวกับความรัก,คําคมภาษาอังกฤษความรัก,คําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก,คําคมสอนใจความรัก,คำหวานๆ ภาษาอังกฤษ,คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก,คําคมความรักภาษาอังกฤษสั้นๆ,คําคมความรักภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล,รูปคําคมความรัก,ภาพคําคมความรัก,รูปภาพคําคมความรัก,ภาพคําคมความรัก,รูปภาพคําคมความรัก

ความรัก เป็นสิ่งที่สวยงาม ความรัก สร้างโลกให้สดใส ผู้ใดไม่มีความรักในหัวใจ ผู้นั้นจัดว่าเป็นคนไร้หัวใจยิ่ง เมื่อรักบังเกิด ย่อมพรรณาออกมาเป็นบทกลอน และคำคม ซึ่งวันนี้ เราก็มีคําคมความรักภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆ พร้อมคำแปลเลยนะ จะโดนใจขนาดไหน ไปดู…

เส้น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

The best and most beautiful things cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart.
สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ

 

When you love someone..you’ll do anything to reach the heart of the one you love.
“เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา”

 

When you feel true love…you follow the way of the heart.
“เมื่อมีรักแท้…คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้อง ของหัวใจ”

 

When you’re in love..life is like a romance novel that you never want to end.
“เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ”

 

True love is like a jigsaw puzzle. The pieces will find themselves when they are right for each other.
ความ รักที่แท้จริงก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอร์ ชิ้นส่วนทั้งหมดจะสามารถค้นพบตัวเองได้ก็ต่อเมื่อแต่ ละชิ้นสามารถหาชิ้นที่”ใช่”สำหรับตัวมันเอง

 

To love is nothing. To be loved is something. To love and be loved is everything!!
การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง ส่วนการได้รักและการถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง

 

It’s not too hard to find some love but it’s also not easy to make that love to be forever.
อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์

 

Life is beautiful with people like you in it.
ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย

 

The only abnormality is the incapacity to love.
ได้มีรักและสูญเสียมันไป ยังดีเสียกว่า ไม่รู้จักความรักเลย

 

Thoughts of you brighten up my day.
การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว

 

To LOVE is to GIVE.
ความรักคือการให้

 

“The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.”
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

 

“You get the best out of others when you give the best of yourself.”
“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”

 

“If you always do what interests you, then at least one person is pleased.”
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่ เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

 

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity,
and I’m not sure about the former.”
มี เพียงสอง สิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

“Life remains the same until the pain of remaining the same
becomes greater than the pain of change.”
ชีวิตจะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

 

“He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.”
เขา..ผู้ สูญสิ้นทรัพย์สินไป
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน
เขา..ผู้สูญสิ้น เพื่อนไป
เขา..สูญเสียมากกว่า
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา
เขา..ผู้ นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ

 

“The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.”
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

 

“The only thing in life achieved without effort is failure.”
มี เพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือ ความล้มเหลว

 

“Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.”
บาง คนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

 

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

“No bird soars too high if he soars with his own wings.”
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีก ของมันเอง

 

“Obstacles are those frightful things you see
when you take your eyes off your goals.”
อุปสรรค คือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

 

“Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon,
and the deeper it sinks into, the mind.”
คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

 

“There is nothing either good or bad but thinking makes it so.”
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

 

“Great minds discuss ideas; Average minds discuss events;
Small minds discuss people.”
จิตใจที่ยิ่ง ใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

 

“Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.”
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้ง หมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

 

When you love someone, say it. Say it loud. Say it right away, or the moment…just passes you by.
เมื่อไหร่ที่คุณรักใครสักคน จงบอกเขา บอกไปเลยดังๆ ว่า คุณรักเขามากมายแค่ไหน อย่าปล่อยจนถึงวันที่เขาไม่อยู่ให้คุณบอกรัก

 

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
ความรักคือ การรวมจิตวิญญาณของคนสองคนให้เป็นหนึ่ง

 

If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.
ถ้าฉันสามารถหยุดหัวใจเพียงหนึ่งเดียวนี้ไม่ให้แตกสล ายได้ ฉันคงไม่อยู่อย่างเปล่าไร้เช่นนี้

 

If you love something…let it go, if it comes back to you it was truly meant to be.
ถ้าคุณรักในใครซักคน จงปล่อยให้เขาเป็นอิสระ เพราะถ้าคู่กันแล้ว ยังไงซะเขาก็เป็นของคุณ

 

Forgive your enemies, but never forget their names.”
จง ยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

 

“The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.”
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

 

“If you want to increase your success rate,double your failure Rate.”
ถ้าคุณต้องการประสบความ สำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

 

“Even a Step back can be fatal.”
แม้ แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

 

“Imagination is more important than knowledge.”
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ที่มี

 

“The reward of a good thing well done is to have it done.”
รางวัล ของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

 

“You see things and you say, ‘Why?’!But I dream things that never were; and I say, ‘Why not?”
คุณ เห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า”ทำไม” ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า “ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ”

 

“Do what you can, with what you have, where you are.”
ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่

 

“Freedom is nothing else but a chance to do better.”
อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

 

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของ ตัวเองเท่านั้น

 

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

 

“God gives every bird it’s food, But He does not throw it into it’s nest”.
พระ เจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

 

“When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.
You must never run away from a problem.
Convince yourself that you will survive and get to the other side.”
เมื่อ คุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่ง ที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมัน ไปได้

 

“There is Nothing so Sweet as Love’s Young Dreams!”
ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวาน เท่ากับความฝันในวัยเยาว์

 

“First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.
สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ

 

“A person who lives right, and is right, has more power in their silence
than another has by words.”
บุคคลที่มีชีวิต อยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น

 

“Life is like a box of choclates.”
ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลาย สีสันและรสชาติ

 

“Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.”
ความ สำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

 

“It is never too late to be what you might have been.”
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่ คุณอยากจะเป็น

 

“Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.”
อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์

“Learn from the mistakes of others.
You can’t live long enough to make them all yourself.”
จงเรียนรู้จากความ ผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดใน ช่วงชีวิตของเราเอง

 

“This year’s success was last year’s impossibility.”
ความสำเร็จของ ปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา

 

“Who never made a mistake never made a discovery.”
คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่ง ใด

 

“Praise the bridge that carried you over.”
จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา

 

“To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.”
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่าง ต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

 

“Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.”
การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ

 

“The difference between the impossible and the possible
lies in a man’s determination.”
เส้นบางๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

 

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.”
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง

 

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่ง ที่คุณไม่ต้องการทำ

 

“A wise man will make more opportunities than he finds.”
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

 

“We write our own destiny. We become what we do.”
ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็น ในสิ่งที่เราได้กระทำ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

“Well done is better than well said.”
การลงมือทำดีกว่าคำ พูดที่สวยหรู

 

“Life moves pretty fast…if you don’t stop to look around once in a while, you might miss it.”
ชีวิตผ่านไป อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

 

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

 

“Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.”
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อ โอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ

 

“Do or do not; there is no try.”
การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด

 

“He who knows little often repeats it.”
ใครที่รู้ อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน

 

“Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get.”
ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

 

“Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.”
พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมา เกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่

 

“You don’t get harmony when everybody sings the same note.”
คุณจะไม่สามารถหา ความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน

 

“Thinking: The talking of the soul with itself.”
การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

 

“Nature is as complex as it need to be…. and no more.”
ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น…ไม่มากกว่า นั้น

 

Heaven never helps the men who will not act.
สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน

 

Move out man! Life is fleeting by.
Do something worthwhile, before you die.
Leave behind a work sublime,
that will outlive you and time.
อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนัก
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลัง ความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป

 

Seize the day. Make your lives extraordinary.
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

 

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

 

It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves–in finding themselves.
มีแต่ในการผจญภัย เท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

 

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
ถึง แม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

 

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

 

Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

 

You know you’re old when the candles cost more than the cake.
คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่า เค้กวันเกิด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

 

When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย

 

If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลาย เป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

 

The ripest peach is highest on the tree.
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

 

And he that strives to touch the stars,
Oft stumbles at a straw.
คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

 

It takes two flints to make a fire.
ต้องใช้หินถึง 2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

 

We boil at different degrees.
คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

 

Let not the sun go down upon your wrath.
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

 

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
They must be felt with the heart.
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

 

Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
จง ฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
สาย ตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน

 

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness,
thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว
และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

 

It’s easy to say ‘I LOVE YOU’. But only ‘I DO’ says you’re really one, for always…
คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ

 

Love can make you happy but often times it hurts, but love is only special when you give it to who its worth.
ความรักสร้างสรรค์ความสุข แต่บ่อยครั้งก็สร้างความเจ็บปวด ทว่า..เมื่อคุณให้ความรักแก่คนที่สมควรได้รับ..ความร ักนั้นจะมากค่า

 

Love has no control and neither does one’s mind when they are in love.
ความรักไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ไฉนเราจะบังคับคนที่กำลังมีความรักได้

 

True love lasts forever.
ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ

 

Some people think that it’s holding on that makes one strong, Sometimes it’s letting go.
บางคนคิดว่า การได้ครอบครองในสิ่งที่รัก จะทำให้รู้สึกมั่นคงในรัก แต่บางทีการให้อิสระ อาจจะมีค่ามากกว่านั้น

 

คําคมความรักภาษาอังกฤษ

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.