May 072013
 

คําราชาศัพท์หมวดกริยา,หมวดคำกริยา,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,การใช้คำกริยา,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดกริยา อาการ,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คำ ราชาศัพท์ หมวด อากัปกิริยา,คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์,คําราชาศัพท์หมวดคํานาม

  วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับคําราชาศัพท์หมวดกริยา ว่ามีคำไหนบ้าง และแต่ละคำ มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อที่เรา จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือในการเรียนการสอนยังไงหล่ะ เราไปดูคําราชาศัพท์หมวดกริยากันเลย…

เส้น

คําราชาศัพท์หมวดกริยา

 

กิน = เสวย

ชอบ = โปรด

นั่ง = ประทับ

นอน = บรรทม

ให้ = พระราชทาน

(เรา) ให้สิ่งของ ที่ใหญ่ = น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

(เรา) ให้สิ่งของที่เล็กสามารถจับถือได้ = ทูลเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ดู = ทอดพระเนตร

รู้ = ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ป่วย = ประชวร

คำพูด = พระราชดำรัส

พูดด้วย = ตรัส

เดิน (ทางไปที่ไกล ๆ) = เสด็จพระราชดำเนินไป…

เดิน (ทางไปที่ใกล้ ๆ เช่น ในพระบรมมหาราชวัง) = เสด็จลง…

แต่งหนังสือ = ทรงพระราชนิพนธ์

ไอ = ทรงพระกาสะ

หัวเราะ = ทรงพระสรวล

สูบบุหรี่ = ทรงพระโอสถมวน

ลงลายมือชื่อ = ทรงพระปรมาภิไธย

มีครรภ์ = ทรงพระครรภ์

จับมือ = ทรงสัมผัสมือ

สบาย = ทรงพระสำราญ

จาม = ทรงพระปินาสะ

คำสั่ง = พระราชโองการ (สังเกตง่าย ๆ ว่า ถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีคำว่า “บรม” นำหน้าคำว่า “ราช” เสมอ

คำสั่งสอน = พระราโชวาท (บรม)

ทักทาย = พระราชปฏิสันถาร

อยากได้ = มีพระราชประสงค์

ล้างหน้า = สรงพระพักตร์

ล้างมือ = ชำระพระหัตถ์

ถาม = พระราชปุจฉา

ดู = ทอดพระเนตร

ไปเที่ยว = เสด็จประพาส

อยากได้ = ต้องพระราชประสงค์

ทาเครื่องหอม = ทรงพระสำอาง

เขียนจดหมาย = พระราชหัตถเลขา

ไหว้ = ถวายบังคม

แต่งตัว = ทรงเครื่อง

อาบน้ำ = สรงน้ำ

มีครรภ์ = ทรงพระครรภ์

ตัดสิน = พระบรมราชวินิจฉัย

หัวเราะ = ทรงพระสรวล

ไป = เสด็จ

ชอบ = โปรด

กริ้ว = โกรธ

แย้มพระสรวล = ยิ้ม

สรง = อาบน้ำ

 

คําราชาศัพท์หมวดกริยา

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.